İnşaat

İnşaat, yapı, yapım işleri bütünü, inşaat işleri yapılan alandır. İnşaat arapça kökenli bir kelimedir.

  1. İnşaat : yapı işleri, yapı
  2. İnşaat : yapmak işi, yapım

İnşaat anlamı

İnşaat, Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.” şeklinde Kamu ihale kanununda tanımlanmıştır.

İnşaatlar insan hayatı açısından mutlak önem taşımaktadır. İlk çağlardan beri barınma, şehirleşme, alt yapı, ulaşım, doğayla mücadele, enerji üretimi amaçlı yapılan inşaatlar sayesinde toplumların devamlılığı ve büyümesi sağlanmıştır. Tüm insanlar yaşamının bir bölümünde konut sahibi olma veya inşaat yaptırma işleriyle ilgilenmektedir.

İnşaat sektörü

İnşaat sektörü denilince akla birçok iş kolu ve iş disiplini gelmektedir. Ülke ekonomisi için lokomotif sektör olarak adlandırılan inşaat sektörü iş gücü ve yurt dışı döviz kaynağı açısından son derece önemlidir.

İnşaatlar, makine, ekipman, proje, finansman, iş gücü, malzeme, yönetim becerileri, inşaat bilgisi, ölçme ve kontrol, mimari, mühendislik, sözleşme yönetimi gibi çeşitli kaynak, bilgi birikim ve deneyimin harmanlandığı yerlerdir.

İnşaat firmaları

Türk inşaat firmaları her yıl yurt dışı müteahhit firmalar listesinde üst sıralarda yer alarak çeşitli başarılara imza atmaktadırlar. Tadilat ve dekorasyon işleri yapan firmalar ve müteahhitlik firmaları da inşaat firmasıdır.

Enr 2018 Top 250 Listesi Türk inşaat firmaları

İnşaat ustaları

İnşaat inşaat ustaları olmaksızın düşünülemez. Sektörün emekçileri inşaat ustalarıdır. İnşaat ustalığı emek ve el becerisi gerektirir. Çıraklık, kalfalık, ustalık evreleri bulunmaktadır. Kalifiye inşaat ustası bulmak zor olup, inşaat ustalığında farklı branşlar bulunmaktadır.

İnşaat filmi ve belgeselleri

İnşaat popüler kültürde ve sinema sektöründe de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Aksiyon filmlerinde inşaat alanlarında çekilen görüntüler sıklıkla kullanılmaktadır. Doğada yaşam ve ilkel inşaat teknolojilerini işleyen videolar, inşaat yapım videoları, iş makinelerine ait videolar internette milyonlarca izlenme almaktadır. Mega yapılar ve inşaat belgeseli filmleri çekilmiştir. Kolonileşme, uzaylı istilası, savaş sonrası temalı filmlerin vazgeçilmezi inşaat görüntüleridir. Filmlerde inşaat işçilerine veya inşaat çalışanlarına sıklıkla yer verilir. Ülkemiz dizilerinde Müteahhit ve inşaat firması sahipliği bir zenginlik görüntüsü olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

 

Resim
P.o Box. 27091 Safat 19171 - Kuwait
+908505576065 TR
bilgi@capitalplusgeneral.com
www.capitalplusgeneral.com © Copyright © 1987
X